Χάρτινες κυψέλες

Χάρτινη κυψέλη -διαχωριστικό που χρησιμοποιούμε στην συσκευασία γυάλινων προϊόντων για την προστασία τους κατά την μεταφορά.

Tags: , , ,